Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het ​koninkrijk van God​ is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’
De tijd is aangebroken
De woorden die mijn Zoon op aarde heeft gesproken, zijn vol waarheid en genade. Ze wijzen de weg naar het leven en zijn ook voor jou bestemd. Luister naar mijn Zoon! Want het koninkrijk is nabij: de nieuwe wereld die Ik aan het scheppen ben, ligt binnen jouw handbereik. Keer je daarom af van alles wat je zelf denkt te kunnen maken. Maak je afhankelijk van het werk van de Geest in jouw leven. Hij ís aan het werk. Echt waar! Stel je open voor dat werk en ontdek dat mijn koninkrijk binnen in jou is, waar mijn Geest liefde en trouw en echtheid en geduld tot bloei brengt.
Mijn koninkrijk is heel dichtbij.