Er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’
In jou vind ik vreugde
Toen Jezus op aarde gedoopt werd in de Jordaan, sprong mijn hart op van vreugde. Wat houd Ik veel van mijn Zoon! En dat heb Ik Hem laten weten, vanuit de hemel. De woorden die Ik toen sprak, echoën nog altijd na. Ze klinken nog altijd door in deze wereld die Ik liefheb. En ze zijn ook voor jou bestemd. Vandaag zeg Ik het tegen jou. Luister naar deze woorden, en laat ze afdalen in je hart: 'Jij bent mijn geliefde zoon, jij bent mijn geliefde dochter, in jou vind Ik vreugde.' Echt waar, dat zeg Ik tegen jou persoonlijk. Leef vandaag als mijn geliefde.
Ik vind vreugde in jou.