Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel; ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.
Zondaars
Je beter voordoen dan het in werkelijkheid met je gaat - daar zijn heel veel van mijn kinderen goed in. Jij bent daar ook vaak goed in. Maar het hoeft niet. Sterker nog: het helpt niet. Pas als je met je moeiten en gebreken voor de dag komt, pas als je eerlijk bent over je falen en je tekortkomingen, ben je op de plek waar Ik je graag wil hebben. Daar kan Ik je genezen. Als je alles goed doet, als je al rechtvaardig bent, dan heb je mijn Zoon Jezus helemaal niet nodig. Kom daarom eerlijk voor de dag met alles wat in je leven vergeving en genezing en bevrijding nodig heeft.
Ik ben niet gekomen voor gezonde mensen maar voor zondige mensen.