Advent met Psalm 25
De HEER is een vriend van wie hem vrezen, hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond.
Vriendschap en verbondenheid
Psalm 25 zingen in Adventstijd is ook: weer leren genieten van de vriendschap met de HEER! Want zo mogen we hem kennen: als een vriend. Deze vriendschap is wel bijzonder, omdat ze gekleurd wordt door vrees: ontzag voor zijn heiligheid. Het gaat om een heilige vriendschap. Maar dat neemt niet weg dat het er vertrouwelijk aan toe gaat: wie leeft in het verbond van de HEER met zijn kinderen, leeft in vertrouwelijke verbondenheid met de God die ons in Christus tegemoet komt. Vier maal een ‘v’: vriendschap, vrees, vertrouwdheid en verbond(enheid). Het is een en al vreugde om de vriendschap met de HEER te kennen en te ervaren!
Dank u, HEER, voor uw vriendschap, die zo heilig en tegelijk zo vertrouwelijk is.