Advent met Psalm 25
Vergeef mij, HEER, mijn grote schuld, omwille van uw naam.
Vergeef mij, HEER
Als we Gods liefde en trouw leren kennen, valt het ons steeds meer op hoezeer wij nog in liefde en trouw tekort schieten. Dat is onze schuld tegenover God: we zijn niet meer gericht op het doel waarvoor hij ons heeft geschapen, namelijk dat we zijn liefde e trouw weerspiegelen hier op aarde. Daarom kwam Jezus, als de volmaakte spiegel van God. Dankzij zijn offer, gebracht in alles overtreffende liefde en trouw, is er vergeving van onze schuld, onze grote schuld. Zo wordt de naam van de HEER groot gemaakt: eerst door Jezus en nu in Christus door ons, als spiegels van God liefdevolle trouw.
Heer God, dank u dat de vergeving van mij schuld in Christus een feit is. Dank u dat zo uw naam wordt groot gemaakt.