Advent met Psalm 25
Liefde en trouw zijn de weg van de HEER voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden.
De weg van zijn verbond
Onze HEER is een God van verbondenheid: hij zoekt de verbinding en nodigt ons als zijn kinderen uit om in verbondenheid met hem te leven. Zo is leven in het verbond een leven vol liefde en trouw. Allereerst is er Gods liefde en Gods trouw: hij houdt eeuwig van zijn kinderen en laat hen niet los. En vervolgens is er ook onze liefde en onze trouw: wij beminnen de Heer met heel ons hart en we gaan in gehoorzaamheid de weg die hij wijst in zijn wetten. Deze geestelijke werkelijkheid is vol vreugde en vrijheid voor wie in Christus verbonden leven met de HEER onze God.
Dank u, Heer, dat uw weg vol liefde en trouw is. Vul ook mijn hart met die liefdevolle trouw zodat ik leef in verbondenheid.