Advent met Psalm 25
Wie nederig zijn leidt hij in het rechte spoor, hij leert hun zijn paden te gaan.
Nederig zijn
Het bewandelen van de paden van de Heer gaat gepaard met een houding van nederigheid. Want het gaat er niet om dat je hoog opgeeft van je eigen inzichten en je eigen keuzes, maar dat je steeds meer onder de indruk raakt van de wijsheid van de weg van de HEER. Hij leidt je in het rechte spoor, en jij volgt dat spoor alleen maar. Dat vraagt om ontvankelijkheid, om nederigheid dus ook want anders kun je niet ontvangen. Dat heeft ook alles te maken met Jezus die zegt: ‘Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust
Heer, schep in mij een nederig hart. Leer me steeds meer open te staan voor de weg die u wijst.