Bidden met de psalmen
Bijbelgedeelte: Psalm 134
Moge uit Sion de HEER u zegenen, die hemel en aarde gemaakt heeft.
De zegen van de HEER
De pelgrimspsalmen eindigen met een lied vol zegen. Want dit is het doel van het biddend onderweg zijn: zegen ontvangen en tot een zegen zijn. De zegen verbindt ons met de God die hemel en aarde schiep: we ontvangen op aarde Gods goede genade vanuit de hemel. Als we zo gezegend worden en ons laten zegenen, kunnen we ook tot een zegen zijn voor anderen. Dat gebeurt als we de goedheid en grootheid en genade en glorie die in ons zijn, dankzij onze verbondenheid met Christus, doorgeven aan allen die we tegenkomen op onze weg. Laat je dus zegenen! Wees een zegen! In ChristusÂ’ naam.
Heer, dank u dat ik u mag kennen als een zegenende God. Leer me uw zegen te ontvangen en tot een zegen te zijn.