God zij gedankt dat hij ons, die één zijn met Christus, in zijn triomftocht meevoert en dat hij overal door ons de kennis over hem verspreidt als een aangename geur.
Een geur van Christus
Geuren spelen in ons leven een belangrijke rol. We vinden iets heel lekker ruiken (een lenteochtend) of juist helemaal niet (een vuilniswagen). In de bijbel spelen geuren ook een belangrijke rol, bijvoorbeeld als het gaat om de offers die gebracht werden in de tijd van het Oude Testament: die waren een heerlijke geur voor God. Wij mogen nu, als volgelingen van Jezus en in verbondenheid met hem, zijn geur verspreiden. Wat ruiken mensen als ze met jou omgaan? Verspreid jij een aangename geur? God wil jou en mij gebruiken om Jezus’ geur te verspreiden zodat ook anderen hem leren kennen!
Heer, wil me door uw Geest een heerlijke geur voor God laten zijn.