Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden.
Je leven behouden
Er is maar één manier om je leven te behouden: door het te verliezen om Jezus’ wil. Dat klinkt enorm tegenstrijdig, en dat is het ook als je er buiten Christus om over nadenkt. Want zonder hem denk je dat alles wat hier op aarde belangrijk is, het leven is. Maar dat is niet zo. Alleen in Christus is het echte leven. Daarom zegt hij ook: ‘Ik ben het leven.’ Worden als Jezus betekent daarom: je eigen aardse leven, met alles wat daarin belangrijk lijkt, verliezen zodat je het echte leven, vol van de vrede, rust, zachtmoedigheid, liefde en overgave van Jezus, vindt.
Heer, leer me mijn leven te verliezen en het leven te vinden.