We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden.
Met Christus leven
Als we geloven in het gelijkvormig worden aan Jezus, mogen we ook spreken over het delen in het verhaal van Jezus. Zijn unieke levensverhaal krijgt in ons bestaan parallellen. De doop laat dat zien: we worden met hem in zijn dood begraven. We sterven af aan onze oude mens. Het zondige bestaan gaat eronder door. En tegelijk mogen we delen in zijn opstanding: zijn nieuwe leven wordt ons nieuwe leven. Een leven dat we kunnen leiden in de Geest. Het is een gave van de Vader die niet alleen zijn geliefde Zoon uit de dood heeft opgewekt, maar ook al zijn kinderen laat opstaan uit de dood. Om te leven.
Heer, laat me opstaan, laat me leven in uw vernieuwende kracht.