Kinderen, zolang Christus geen gestalte in u krijgt, doorsta ik telkens weer barensweeën om u.
Zijn gestalte in ons
Paulus’ pastoraat is niet in de eerste plaats gericht op de vraag hoe een christen moet leven, maar op het vormen van Christus in de harten van zijn volgelingen. Dat is zijn doel. Daar heeft hij alles voor over. Zelfs de pijn die kenmerkend is voor een bevalling. Want daar heeft het ook mee te maken. Dat Christus gestalte in ons krijgt is niets minder dan een zaak van wedergeboorte. God zelf wil de liefde en de rust, de kracht en het geduld, de zachtmoedigheid en de barmhartigheid van Jezus in onze harten vormen. Zodat wij als Jezus worden voor de mensen om ons heen.
Heilige Geest, wil door uw liefdevolle kracht Christus in mij vormen.