Wij zijn de wierook die Christus brandt voor God, zowel onder hen die worden gered als onder hen die verloren gaan. Voor de laatsten is het een onaangename geur die tot de dood leidt, voor de eersten een heerlijke geur die leven schenkt.
Heerlijke geur
Als we de geur van Christus verspreiden, heeft dat een verschillend effect. Daar moeten we ons wel van bewust zijn. Het is een en dezelfde geur, maar met een verschillende uitwerking. Ook al is dat pijnlijk. Want voor wie verloren gaan, voor wie Christus niet willen kennen, zelfs een afkeer van hem hebben, is het een onaangename geur. Een doodsgeur. Een lijklucht dus eigenlijk. Alleen voor wie gered worden, voor wie hem aannemen als verlosser is het een heerlijke geur, waar ze niet genoeg van kunnen krijgen. Wees je ervan bewust, dat Christus uitstralen, zijn geur verspreiden, ook op weerstand stuit. Op ongeloof.
Heer, geef dat verzet en weerstand me niet ontmoedigen om uw geur te verspreiden.