Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem.
Kom, volg mij!
Hoe is het mogelijk dat deze mannen dat doen? Ze worden geroepen en gaan ook daadwerkelijk. Ze laten hun oude leven achter zich: de netten blijven liggen en ze krijgen een nieuw beroep. Hoe kan dat? Wat is het geheim van hun navolging? Ik denk dat Jezus zelf dat geheim is. Het zijn niet zozeer de woorden die gesproken worden, als wel de zachte, oprechte, uitnodigende, veelbelovende stem van een Man die indruk maakt. Jezus volgen is ook daadwerkelijk Jézus volgen: je eindeloos over hem verbazen, aan zijn voeten zitten, in zijn voetsporen gaan, aan zijn lippen hangen. Volg jij Jezus?
Heer, help me uw stem te horen vanuit uw hart, en te gaan!