Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven.
Christus leeft in mij
We worden als Jezus naar de mate waarin hij zijn leven in ons mag leven. Jezus zegt: als je je eigen leven verliest, zul je het echte leven vinden. Je leven verliezen is gekruisigd worden met Christus. Het leven vinden is opstaan met hem, zodat hij door zijn Geest in jou leeft. Zeg je het Paulus na? ‘Christus leeft in mij!’ Dat is een heel diepe en vreugdevolle werkelijkheid, vol van genade. Want als Jezus in je leeft, worden zijn karaktertrekken ook steeds meer de jouwe. Dan word je liefdevol, aanvaardend, vergevingsgezind, krachtig en zachtmoedig als Jezus.
Heer Jezus, het is mijn diepe verlangen dat u uw leven in mij leeft.