Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan zien we hem zoals hij is.
Hem zien zoals hij is
Hoezeer ook nu al werkelijkheid mag worden dat we lijken op Jezus, we zullen pas volmaakt op hem lijken als hij zal verschijnen. Nu zien we Jezus met de ogen van ons hart, in geloof, en zelfs dan is er al zoveel om van te genieten: de liefdevolle blik in zijn ogen, zijn zachtmoedige uitstraling, zijn zegenende handen. Maar hoe hij echt is, dat zullen we pas zien als hij terugkomt op de wolken, als we met hem zullen leven zonder geloof (want dat is zien geworden) en zonder hoop (want alle beloften zijn vervuld), alleen nog door de liefde. Dan zullen we helemaal aan hem gelijk zijn.
Heer Jezus, ik zie er naar uit om u te zien zoals u echt bent!