Leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven: ‘Wees heilig, want ik ben heilig.’
Heilig als hij
Als we willen worden als Jezus, heeft dat alles met heilig worden te maken. Want Jezus, de Zoon van God, was en is in alle opzichten volkomen gericht op God. Heilig betekent: apart gezet. En door dat apart gezet zijn, kunnen we weer tot ons doel komen: aan het beeld van God beantwoorden, die ons in heiligheid gemaakt heeft. Wil jij ook heilig leven? Wil je worden als Jezus door gehoorzaam te zijn aan deze woorden: ‘Wees heilig, want ik ben heilig’? Het zal een nieuwe reinheid en oprechtheid, een nieuwe integriteit en toewijding, en een nieuw verlangen om God te behagen in je leven brengen.
Heer God, help me heilig te zijn, door uw Geest.