De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle macht aan hem overgedragen.
Vaders liefde en macht
Het hart van de Vader is vol liefde. Liefde voor alle mensen. Dat zegt Jezus ook: ‘Want God heeft de wereld zo lief…’ Maar Gods liefde gaat toch allereerst en heel in het bijzonder uit naar zijn Zoon. Niets en niemand is voor de Vader kostbaarder dan zijn Zoon Jezus. Er is tussen deze twee een intense liefdesrelatie. En het is juist vanwege die liefde van de Vader voor de Zoon dat de Zoon alle macht overgedragen heeft gekregen. Dat is voor ons nu ook heel belangrijk: als we zoeken naar de macht van God en naar zijn machtig werk op aarde, dan moeten we altijd uitkomen bij de Zoon. Hij is Heer! Hij alleen!
Vader in de hemel, dank u voor uw liefde voor uw Zoon en mijn Heer, en voor de macht die u aan hem hebt overgedragen.