Bijbelgedeelte: Matteüs 5:38-42
Jullie weten dat de wet zegt: «Als een ander jou iets aandoet, wordt bij hem voor straf hetzelfde gedaan.»