Iedereen die naar de Vader luistert en van hem leert komt bij mij.
Leren van de Vader
Als je je hele leven hebt geloofd in God, die Vader is, zoals in Jezus’ tijd de Joden, is het niet gemakkelijk om die God voor je te zien staan in Jezus. Daarom hebben veel mensen ook bezwaren als ze worden opgeroepen om Jezus te zien, naar Jezus te komen, zich door Jezus te laten omhelzen. Maar hij zelf maakt duidelijk dat luisteren naar God de Vader en van hem leren maar tot één daad kan leiden: komen bij Jezus. Komen bij Jezus is de ultieme daad van gehoorzaamheid aan God de Vader. Want alleen door een persoonlijke relatie met de Zoon kunnen we leven in verbondenheid met de Vader.
Vader, u alleen wil ik gehoorzamen op de manier die u leert: door te komen bij uw Zoon, Jezus, mijn Heer.