De levende Vader heeft mij gezonden, en ik leef door de Vader; zo zal wie mij eet, leven door mij.
Leven door de Vader
De Vader staat niet alleen helemaal achter zijn zoon (als zijn zender), maar hij leeft ook helemaal in zijn Zoon: de Vader is het leven van de Zoon. Dat is opnieuw een heel sterke uitdrukking die laat proeven hoe intens de Zoon is verbonden met de Vader. Tegelijk mag onze relatie met Jezus een afspiegeling zijn van de relatie tussen de Vader en de Zoon: zoals de Zoon leeft door de Vader, leven wij door de Zoon. De Zoon is ons brood, ons dagelijks voedsel. Hij wil door ons gegeten worden zodat zijn leven zich door heel ons lichaam verspreidt. Ken jij deze verbondenheid met de Zoon als afspiegeling van de verbondenheid van de Zoon met de Vader?
Vader, ik wil graag verbonden zijn met uw Zoon om zo deel te hebben aan uw leven en uw Vaderliefde.