Niemand kan bij mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem bij me brengt, en ik zal hem op de laatste dag tot leven wekken.
Door de Vader naar Jezus
De samenwerking tussen Vader en Zoon is een diepe werkelijkheid en heeft ook ondoorgrondelijke aspecten. Waar Jezus aan de ene kant zegt dat niemand tot de Vader kan komen dan door hem, zegt hij het hier precies andersom: ‘Niemand kan tot de Zoon komen dan door de Vader.’ Hoe moeten we dat rijmen? Misschien moeten we dat maar helemaal niet rijmen en er verbaasd en verwonderd over staan hoezeer de Zoon verbonden is met de Vader, en de Vader met de Zoon. En hoezeer zij samenwerken met het oog op ons geluk. Misschien kunnen we ons gebedsleven verrijken door op basis van deze uitspraak van Jezus te bidden:
Vader, breng mij bij de Zoon. Laat mij Jezus zien en door hem omhelsd worden, zodat ik mag rusten aan uw Vaderhart.