Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet die hem gezonden heeft.
De Vader eren
Soms is het moeilijk om te weten aan wie nu alle eer toekomt: aan de Vader of aan de Zoon. Misschien is de vraag ook wel helemaal verkeerd. In elk geval maakt Jezus duidelijk dat je als je de Vader wilt eren, de Zoon moet eren. De Vader wordt in zijn eer aangetast als we de Zoon niet erkennen. Het is mooi om te zien hoezeer de Vader en de Zoon allebei zo op de ander zijn gericht. Ware liefde gunt de ander steeds meer alle eer. Eer daarom de Vader door de Zoon te eren. Eer de Zoon door de Vader te eren. Bewonder hun verbondenheid en geniet van hun verbondenheid.
Vader en Zoon, leer me door uw Geest om u de eer te geven die u toekomt!