Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.
Aan het hart van de Vader
In het Johannes-evangelie proeven we iets van het intieme geheim dat er is tussen de Vader en de Zoon. Zij zijn heel sterk op elkaar betrokken: waar de Vader is daar is de Zoon, en waar de Zoon is daar is de Vader. Dankzij de Zoon weten we wie God is en kennen we hem. Want niemand heeft God ooit gezien. Daarvoor is God zelf te groot, te heilig, te goddelijk. Maar in de Zoon komt deze God naar ons toe. Hij komt vanuit het hart van de Vader, waaraan hij rust. Zo komen we door Jezus allereerst in aanraking met het hart van de Vader. Ken je dat hart? Het is vol genade en liefde en waarheid!
Dank u, Heer Jezus, dat u uit het hart van de Vader komt en dat ik door u God mag kennen!