Vrees niet, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken.
Niet vrezen
Vaak zijn we vol zorgen over de dingen van de dag. We kunnen tegen de dag opzien vanwege een overvolle agenda en allerlei verplichtingen. Zorgen kwellen ons voortdurend en beheersen onze gedachten. En dat maakt ons angstig en onrustig. Maar Jezus, die altijd nauw verbonden is met zijn Vader, spreekt ons dan aan. We hoeven niet te vrezen omdat we een Vader hebben die ons het koninkrijk wil schenken. Dat koninkrijk is overal waar we Jezus Heer laten zijn (ook over onze zorgen en verplichtingen en over onze agenda) en waar we onszelf opnieuw leren kennen en ervaren als geliefde kinderen. Zo zegt Jezus het nu ook tegen jou: ‘Wees niet bang, wees niet onrustig, maar richt je op het koninkrijk van je Vader, waar vrede en rust de toon zetten.’
Vader in de hemel, help me om in Jezus’ naam uw koninkrijk te zien en te ontvangen.