Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie hem erom vragen.
De gevende Vader
Jezus leert ons om God te kennen en lief te hebben als de gevende Vader. Velen hebben hem als de ontzagwekkende en eisende God leren kennen, en hun geloof is daarmee vaak een angstig gebeuren geworden: ‘Doe ik wel genoeg? Doe ik het wel goed genoeg?’ Dat kunnen de vragen zijn die ons geloof soms ten diepste beheersen. Maar kind van God zijn door te geloven in Jezus is niets anders dan steeds meer ontdekken dat we ontvankelijk mogen zijn voor wat hij als Vader geven wil. Het allerliefst geeft hij zijn Geest, als we hem erom vragen, zodat we hem leren aanroepen met: ‘Abba, Vader!’
Dank u, Heer Jezus, dat ik door u God als mijn gevende Vader mag leren kennen!