Gezegend worden en tot zegen zijn
Zeg tegen Aäron en zijn zonen dat zij de Israëlieten met deze woorden moeten zegenen: ‘Moge de HEER u zegenen en u beschermen.’
Zegen en bescherming
Voor veel christenen zijn het heel bekende woorden: de zegenwoorden die God gaf aan Aäron en zijn zonen om het volk Israël te zegenen. Zorgvuldig zijn ze door de HEER zelf uitgekozen om zijn beschermende en genadige tegenwoordigheid hoorbaar en ervaarbaar te maken. Het is mooi om dat voor je te zien (met op je netvlies ook de Heer Jezus die zegenend naar de hemel gaat): de priester die zijn armen uitstrekt, je aankijkt en de hartelijke stem van de HEER laat horen. Weet het en ervaar het: de HEER zegent en beschermt je!
HEER, ik dank u dat u me zegent met uw woorden en me beschermt met uw armen.