De 3vers18-belofte
Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.
3vers18momentjes
Hoe doe je dat nu in de praktijk: de luister van de Heer aanschouwen om daardoor naar zijn beeld te veranderen? Je zou regelmatig 3vers18momentje kunnen nemen. Dat zijn ogenblikken dat je ervoor kiest om in je hart en je gedachten even stil te staan bij de belofte van Gods Geest: dat de verandering waar je naar verlangt tot stand komt als je naar de schoonheid van Jezus kijkt. Doe dat dan in zo’n moment. Spreek zachtjes in je hart woorden uit als: Jezus, u bent liefdevol! Jezus, u bent krachtig! Jezus, u bent de allerschitterendste persoon in mijn leven! En noem eerbiedig en verwachtingsvol een naam van hem: Jezus, u bent de goede herder. Jezus, u bent het licht voor de wereld. Neem nu maar zo’n 3vers18momentje…
Heer, u bent zo machtig liefdevol, zo ontroerend zachtmoedig. Raak me aan door uw Geest.