De 3vers18-belofte
Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.
God verandert mensen (3)
God verandert mensen echt! Luister maar. ‘Eerst hield ik me krampachtig vast aan allerlei regels en gewoontes in mijn leven (ook in de kerk) en toen ontdekte ik de luister van de Heer en nu ervaar ik wat vrij zijn in Christus betekent.’ ‘Eerst was ik trots en arrogant en onafhankelijk en toen ontdekte ik de luister van de Heer en nu wil ik graag nederig en zachtmoedig zijn en toen ontdekte ik de luister van de Heer en ben ik veel opener geworden.’ ‘Eerst was ik ontroostbaar en liep ik vast in mijn teleurstellingen en toen ontdekte ik de luister van de Heer en nu laat ik me troosten door de liefdevolle aanwezigheid van Jezus die ik echt heb leren kennen.’ Gods Geest werkt!
Heer, laat me zien welke dingen er in mijn leven mogen veranderen!