De 3vers18-belofte
Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.
God verandert mensen (2)
Hoe kan die verandering eruit zien? Iemand zou het zo kunnen zeggen: ‘Eerst was de Bijbel voor mij een saai boek, en toen ontdekte ik de luister van de Heer, en nu zie ik overal in dat boek Jezus en zijn grootheid en genade!’ Een ander zou het zo onder woorden kunnen brengen: ‘Eerst was ik altijd kritisch en negatief, ook in de kerk, en toen ontdekte ik de luister van de Heer, en nu kijk ik met de ogen van Jezus en heb ik geduld met zwakheden van anderen!’ Nog weer iemand anders zou dit kunnen formuleren: ‘Eerst hield ik me uit angst en plichtsgevoel aan Gods geboden, en toen ontdekte ik de luister van de Heer, en nu vind ik het heerlijk om me aan zijn woorden te houden!’ Het is echt waar: God verandert mensen!
Heer, dank u dat u concrete verandering wilt brengen in mijn leven!