De 3vers18-belofte
Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.
God verandert mensen (1)
Kan ik eigenlijk wel veranderen? Die vraag wordt al snel gesteld. We zijn vaak gewend geraakt om te leven bij uitspraken als: ‘Karakters verander je niet.’ ‘Dat past misschien wel bij anderen, maar niet bij mij.’ Of met een zekere schijn van vroomheid zeggen we: ‘De echte verandering vindt pas plaats als we in de hemel komen!’ En hoezeer dat laatste ook waar is, het kan gemakkelijk een alibi worden om niet te hoeven veranderen. Of beter gezegd: een alibi om je niet mee te laten nemen in het veranderingsproces waarin de Geest van Christus je wil brengen. Want de woorden van Paulus laten helder zien dat het veranderingsproces nu plaats vindt. Vandaag is de Geest aan het werk want God verandert mensen.
Heer, ik bid u om eerlijke openheid voor uw veranderende werk in mijn leven. Leer me erin te geloven dat u echt bezig bent.