De 3vers18-belofte
Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.
Een ware metamorfose
Een metamorfose is het, die verandering waarover hier gesproken wordt. Dat is het woord dat er staat in het Grieks. Een ware metamorfose! Bij alle gezichtsmetamorfoses, tuinmetamorfoses en Extreme Makeovers waarvan vandaag de dag sprake is, laat de christelijke kerk een heel eigen geluid horen: de enige ware metamorfose is die verandering waarin Christus steeds meer zichtbaar en ervaarbaar wordt in een mensenleven. Het is een Geestelijke metamorfose, die van binnen begint maar die zeker ook zichtbaar en ervaarbaar wordt in iemands uitstraling, karakter, spreken en doen. Hoe staat het met de metamorfose van jouw leven? Zie je Jezus? Zien mensen iets van Jezus in jou?
Heer, dank u dat de enige ware metamorfose er een is waar u mee bezig bent in mijn leven, door uw Geest van verandering.