De 3vers18-belofte
Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.
Het beeld van de Zoon
De verandering waar het om gaat is niet vaag. Er is al een duidelijk beeld, een prachtig beeld: de luister van Jezus Christus. Je zou kunnen zeggen dat het gaat om een Christusgericht veranderingsproces. Op andere plaatsen spreekt Paulus daar ook over: ‘God heeft ons er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon’ (Romeinen 8:30) en: ‘Zolang Christus geen gestalte in u krijgt, doorsta ik telkens weer barensweeën om u’ (Galaten 4:19). Het gaat in de verandering dus niet om de verandering, zoals wel een gezegd wordt rond veranderingsprocessen in de kerk. De enige verandering die er in de kerk, de gemeente van de Heer, echt toe doet is deze: dat mensen het beeld van Christus gaan vertonen!
Heer, breng me door uw Geest in dat prachtige veranderingsproces waarin ik steeds meer uw beeld mag gaan vertonen.