De 3vers18-belofte
Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.
De Geest van de Heer
Het is de Geest van de Heer die de kracht is van elk geestelijk veranderingsproces. Terwijl we in ons denken vaak een onderscheid maken tussen de Geest enerzijds en de Heer, Jezus Christus, anderzijds, gebruikt Paulus hier woorden waardoor hij de Geest en de Heer bijna met elkaar laat samenvallen. Dat gebeurt ook al in vers 17: ‘Welnu, met de Heer wordt de Geest bedoeld.’ We kunnen de Geest en Jezus in ons denken en in onze geloofservaring niet dicht genoeg bij elkaar houden: het is de Geest te doen om de eer van Jezus, en Jezus wil niet anders dan in zijn Geest in ons midden en in ons hart zijn. Geest-elijke verandering is altijd een verandering waarin we steeds maar Christus-gelijkvormig worden.
Heer, door uw Geest wil ik naar uw beeld veranderd worden. Dank u voor uw Heer-lijke werking.