De 3vers18-belofte
Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.
Door de Geest
Bij veranderingsprocessen hebben we snel de neiging om het zelf te willen doen. We maken goede voornemens, we proberen stappen te zetten, we nemen ons voor om het vanaf morgen beter te doen. Maar meestal raken we teleurgesteld. Het veranderingsproces waar het hier over gaat is echt een geestelijk proces. De Geest is er de auteur van. We kunnen het namelijk niet in eigen kracht. In onszelf is geen vruchtbare bron voor werkelijke verandering. Maar de Geest van de Heer wil krachtig in ons werken als we hem daarvoor de ruimte geven en als we zijn aanwijzingen willen volgen. Dit is zijn aanwijzing: kijk, lang en liefdevol, naar de schoonheid van Jezus, en dan zal ik ervoor zorgen dat je begint te veranderen naar zijn beeld.
Heer, geef me de moed om niet langer op eigen kracht en inzet te vertrouwen, maar op het werk van uw Geest.