De 3vers18-belofte
Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.
Meer en meer
Hoe gaat de verandering in zijn werk? Het is een radicale verandering: ons leven wordt tot in de wortel aangeraakt en omgezet. Maar dat betekent niet dat het in een ogenblik gebeurt. Eerder is er sprake van een levenslang proces. Meer en meer worden we veranderd. Letterlijk staat er: van luister tot luister. Dat is: van de ene mate van luister naar de andere mate van luister. Een geleidelijk verandering dus. Want God is een genadige God. En dat betekent dat hij ons die verandering gunt, maar ook dat hij ons de tijd gunt. Hij jaagt ons niet op, hij zoekt ons op en leert ons om onze ogen te richten op de glorie van zijn prachtige Zoon.
Heer, dank u voor uw geduldige aanpak. Breng me door uw Geest in dat geleidelijke veranderingsproces en leer me ervan genieten.