De 3vers18-belofte
Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.
Wij allen
Voor wie is deze heerlijke verandering eigenlijk weggelegd? Paulus heeft de verandering in elk geval zelf meegemaakt: toen hij op weg was naar Damascus werd hij door de stralende luister van de Heer omgeven, en vanaf toen is alles in zijn leven anders geworden. Maar hier denkt hij zeker niet alleen aan zichzelf, of alleen aan zijn naaste medewerkers. Heel ruim formuleert hij het: wij allen worden veranderd! Niemand kan zeggen: voor mij is het niet weggelegd. De weg van de verandering die hier gewezen wordt is voor iedereen begaanbaar. We komen in deze Bijbelwoorden in aanraking met een zeer ruimhartige belofte van onze God die zich houdt aan zijn woord. Het vraagt alleen geloof.
Heer, leer me geloven dat uw beloften ook voor mij zijn. Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Laat me de weg van verandering mogen gaan.