De 3vers18-belofte
Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.
Van bedekking naar ontdekking
Met onbedekt gezicht aanschouwen: hoe verdwijnt de bedekking die er in ons leven kan zijn? Hoe wordt de sluier weggenomen? Paulus is daar heel helder over: als we ons keren tot Christus! ‘Telkens als iemand zich tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen’ (3:16). Alleen als we ons radicaal en hartelijk naar Christus toe keren, alleen als we werkelijk Jezus in ons leven centraal willen stellen, zal de sluier weggenomen worden. Als we in zijn licht gaan staan, zullen we niet langer verblind zijn. We zullen de ontdekking van ons leven doen: in Christus, de stralende Heer, vinden we alles wat we nodig hebben om te leven en te veranderen.
Heer, help me om me radicaal naar u toe te keren. Laat het (opnieuw) een ware ontdekking mogen zijn.