De 3vers18-belofte
Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.
Bedekking: gebonden zijn
Als we de luister van de Heer niet kunnen zien, kan dat ook komen doordat we gebonden zijn. Daarbij kunnen we speciaal denken aan gedachtepatronen die zich in ons leven hebben vastgezet waardoor we als het ware op slot zitten. Voorbeelden van zulke gedachten zijn: ‘met mij zal het wel nooit beter gaan’; ‘ik ben nu eenmaal zo’; ‘het is wel voor anderen maar niet voor mij’; ‘ik mag er niet zijn’; ‘ik ben te intelligent om eenvoudig te geloven’. Soms zijn dat onbewuste gedachten, maar ze stempelen wel ons zijn en vormen zo een belemmering om te veranderen door het aanschouwen van de luister van de Heer. Spoor ze op, deze gedachtepatronen, en vervang deze leugens door de waarheid van Christus.
Heer, laat me de gedachtepatronen ontdekken die me belemmeren om geestelijk te veranderen. Bevrijd me ervan door uw genade.