De 3vers18-belofte
Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.
Bedekking: gewond zijn
Er kunnen in ons leven dingen gebeurd zijn die diepe sporen hebben nagelaten. Alle mensen, ook kinderen van God, zijn in meerdere of mindere mate gewond en dragen pijnlijke herinneringen met zich mee. Deze pijn en deze gewondheid kunnen zich uiten in onvermogen zich echt open te stellen voor andere mensen en ook voor God. De gewondheid kan ook met zich meebrengen dat we ons nooit weer willen laten kwetsen. En zo hebben we een pantser opgebouwd. Dit pantser is ook een mogelijke vorm van bedekking die er in ons leven kan zijn, waardoor we de luister van de Heer niet kunnen zien en waardoor we ook niet kunnen veranderen. We lopen vast in bitterheid, in ontoegankelijkheid, in onverbondenheid. Alleen als we onze wonden leren herkennen en ze in Gods genezende nabijheid brengen, zal er iets kunnen gaan veranderen.
Heer, laat me mijn wonden zien en raak ze aan met uw genezende genade.