De 3vers18-belofte
Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.
Met onbedekt gezicht
De luister van de Heer aanschouwen en daardoor veranderd worden kan alleen als er geen bedekking voor ons gezicht: als er tussen onze ogen en de glorie van Christus een doek, een sluier zit, dan zal er geen transformatie van ons leven plaats vinden. Paulus grijpt hier terug op de geschiedenis van Mozes (Exodus 33-34) die na het zien van de heerlijkheid van de HEER de berg afdaalt met een gezicht dat straalde. Zijn uitstraling was zo sterk, dat hij er een doek voor moest doen! Paulus gebruikt het beeld een beetje anders: het gaat bij de doek nu niet om het tegenhouden van de straling van onze gezichten maar om een belemmering waardoor wij het stralende gezicht van Christus niet kunnen zien.
Heer, ik wil uw luister zien met een onbedekt gezicht. Wilt u zelf belemmeringen wegnemen en mij ogen echt openen voor u.