De 3vers18-belofte
Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.
Aanschouwen
Als je gewend bent om te denken dat het geloof uit het horen is, dan is het heel bijzonder om te merken dat het zien toch ook zo’n prominente plaats blijkt te hebben in het geestelijke veranderingsproces waarin we door geloof terecht komen. Overigens is het werkwoord dat hier staat op verschillende manieren te vertalen: aanschouwen, weerspiegelen, contempleren, reflecteren of als in een spiegel aanschouwen. Hoe dat ook precies is, twee betekenismomenten zijn van belang. Het gaat in de eerste plaats om een kijken met de ogen van ons hart: ‘zalig de ogen die zien!’ En in de tweede plaats om het geloof dat we al kijkend tot spiegels worden die het licht weerkaatsen dat op ons valt!
Heer, u wil ik zien met de ogen van mijn hart. En ik geloof dat ik u dan steeds meer zal weerspiegelen in mijn leven.