De 3vers18-belofte
Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.
Schitterende namen
Als ik de luister van de Heer wil aanschouwen, kan ik dat doen door zijn namen te spellen. Tientallen namen heeft mijn Heer. En in elke naam licht een facet op van zijn machtige en krachtige luister. Het aanbiddend spellen van zijn namen zal de ogen van mijn hart steeds meer openen voor zijn heerlijke uitstraling. U bent de messias, het lam van God en de bruidegom. U bent Gods mysterie, de Mensenzoon en de goede herder. U bent Gods evenbeeld, de hoeksteen en de hogepriester. U bent het licht voor de wereld en overal waar u straalt komt het nieuwe leven tot bloei!
Heer, dank u voor uw schitterende en kostbare namen. Leer me ze te spellen, te proeven, te overwegen, te beleven en laat uw Geest daar doorheen zijn veranderende werk doen!