De vrucht van de Geest is ... goedheid ...
Goedheid
De vrucht van de Geest bestaat vooral hierin dat God zelf zichtbaar wordt op aarde, door mensen heen. Zo heeft de vrucht van de Geest alles te maken met het herstel van het beeld van God in mensen. En deze God is een goede God: de openbaring van God is vol van zijn goedheid. \'De HEER is goed, zijn liefde duurt eeuwig, zijn trouw van geslacht op geslacht.\' \'Goed is de HEER voor alles en allen, hij ontfermt zich over heel zijn schepping.\' Het is deze goedheid die ook zichtbaar wordt in het leven van Gods kinderen als ze verbonden zijn en blijven met Jezus Christus. Dan klinkt ook deze oproep als een liefdevolle uitnodiging waarop we door de Geest in kunnen gaan: \'Wees goed voor elkaar en vol medeleven.\'
Heer, goede God, laat uw goedheid ook in mijn leven tot uitdrukking komen.