De vrucht van de Geest is ...vrede ...
Vrede
Als Jezus is opgestaan, komt hij bij zijn leerlingen die bij elkaar zijn. Hij wenst hun zijn vrede toe en blaast de heilige Geest over hen. Dat is een kostbaar en markant moment. De Vredevorst zegent zijn volgelingen: \'De HEER wendt u zijn gelaat toe en hij geeft u vrede.\' Deze vrede is de heelheid van het bestaan, als alles gaaf en volkomen is. Het is ook de vrede die ons van binnen heel maakt, want daar begint het: als de vrede van Christus in onze harten woont. Leven in het koninkrijk is daarom ook altijd: vredestichters zijn en op zoek gaan naar de vrijheid die vrede met zich meebrengt. De vrede van God en de vrede van Jezus en de vrede van de Geest is met jou!
Vader, Zoon en Geest, God van vrede, laat uw vrede in mij wonen en tot bloei komen.