De vrucht van de Geest is liefde ...
Liefde
De ene vrucht van de Geest wordt getypeerd met het meest diepe woord dat we kennen: liefde. Heel de openbaring is er vol van: God is liefde. En God heeft deze eeuwige liefde die vol is van zijn grenzeloze genade zichtbaar en ervaarbaar gemaakt in zijn eniggeboren Zoon, onze Heer: Jezus Christus. In hem is de liefde op aarde gekomen. En als we met hem verbonden zijn en blijven gaat zijn liefde ook door ons heen stromen. Zo groeit en bloeit de vrucht van de Geest in onze levens en leren we steeds beter deze woorden begrijpen: \'Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.\'
Liefdevolle God, Vader, Zoon en heilige Geest, laat uw liefde in mij stromen en door mij heen naar de ander.