Maar de vrucht van de Geest is liefde...
De vrucht van de Geest
Het is opvallend dat Paulus spreekt over \'vrucht\', in enkelvoud dus. Deze ene vrucht wordt als het ware opgedeeld in een achttal partjes, want op het woord liefde volgen nog acht andere woorden. Maar uiteindelijk gaat het in al die vruchtdelen om de ene vrucht van de liefde. Deze vrucht groeit in een geleidelijk proces waarin de Geest aan het werk is. Zo wordt duidelijk dat we niet zelf die vrucht kunnen produceren door onze eigen inspanning: het is het groeizame werk van de Geest van Christus. Hij wil de allesomvattende liefde van God in onze levens tot uitdrukking brengen en hij doet dat naar de mate waarin we verbonden zijn met Jezus. Wie in hem blijft, draagt vrucht, veel vrucht.
Heer Jezus, uw allesomvattende liefde wil ik graag zien groeien in mijn leven. Leer me om door uw Geest met u verbonden te zijn.