Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard.
Jezus waard zijn
Een leerling die niet wil lijken op zijn leraar is niet echt een leerling. Zo is het ook als je Jezus als leraar hebt. En dat heeft grote gevolgen. Want Jezus maakt duidelijk dat leerling zijn van hem gestempeld wordt door het kruis: je zult veroordeeld worden, je zult uit de groep komen te liggen, je zult bevreemding wekken door hoe je leeft en reageert. Jezus volgen vraagt daarom ook veel en het kost ook veel. Als je dat niet wilt, als je het kruis en de weg van het kruis niet echt een plek in je leven wilt geven, kun je geen leerling zijn en ben je Jezus niet waard. Maar dan geldt het dus andersom ook: je bent Jezus waard als je je kruis op je neemt en hem volgt. Laat je daarvoor steeds weer door Jezus uitnodigen. Door zijn Geest zal hij je tot een ware volgeling maken.
Heer God, help me door uw Geest om mijn kruis op me te nemen en u te volgen, ook als het pijn oplevert.