Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard, en wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard.
Meer van Jezus houden
De relatie tussen de leraar en de leerling wordt als het om Jezus en ons gaat gekleurd door de liefde. Dat is een opvallend gegeven: je zou verwachten dat de relatie tussen een leraar en zijn leerlingen vooral gekleurd wordt door leergierigheid, kennisoverdracht, voorbeeld zijn en voorbeeld volgen. Maar Jezus is helder: je moet hem liefhebben. Sterker nog: je bent hem niet waard als je aardse familieleden je meer waard zijn dan Jezus. Veel van Jezus houden dus, hem bovenmate beminnen - dat is kenmerkend voor Jezus als leraar kennen en volgen. Hoe doe je dat? Probeer in elk geval te ontdekken wat het betekent als je Jezus lief zou hebben met dezelfde liefde waarmee je houdt van je ouders, je man of je vrouw, je kinderen. En dan meer: al je liefde voor Jezus.
Heer Jezus, u wil ik liefhebben met heel mijn hart, mijn ziel, mijn kracht en mijn verstand.