Iedereen die mij zal erkennen bij de mensen, zal ook ik erkennen bij mijn Vader in de hemel.
Jezus erkennen
In het leven van een leerling draait het steeds opnieuw om de erkenning van Jezus. Erkennen is dat je belijdt en er met heel je leven vorm aan geeft dat Jezus je Heer is, je verlosser, je leraar, je kracht, je wijsheid, je alles. Dat is iets wat in je eigen leven steeds weer vernieuwd moet worden, dagelijks. Tegelijk is het ook het uitgangspunt voor de opdracht van Jezus om leerlingen te maken. Want dat is het doel van leerling zijn: dat ook anderen leerling worden. Jezus erkennen voor de mensen is de weg waarlangs anderen hem ook kunnen gaan erkennen. Jezus verbindt daar een belofte aan: hij zal jou erkennen bij de Vader. Hij zal de Vader laten zien: dat is mijn leerling! En Vader en Zoon zullen zich samen verheugen.
Heer Jezus, u wil ik met heel mijn hart en leven erkennen als mij verlosser en leraar!